Donderdag 28 december 2017. Vandaag de Heathkit TX -Apache en RX- Mohawk weer eens ingeschakeld om mee te doen met het SRS Midwinter rendezvous. Voorlopig op de 80 meterband in CW met de goed old Juncker seinsleutel.Na een uur aan te aanstaan bleek dat beide het nog prima deden.Hieronder een foto van de Apache en Mohawk met daarboven op de kastjes met de Redpitaya, bandfilters en het KN electronics eindtrapje.

 

Maandag 5 juni 2017. Redpitaya Audio codec. In navolging van Onno PA0ONO en Jaap PA2JPN heb ik het printje met de audio codec WM8731SEDS gemonteerd in het Red Pitaya kastje een aangesloten op de I/O slots E1 en E2. De microfoon en luidspreker zijn nu aangesloten op het kastje met de Red Pitaya. Het resultaat is dat de audio vertraging vrijwel geheel is verdwenen. Verder heb ik een nieuwe versie van het software programma Open HPSDR geinstalleerd. Download link  OpenHPSDR mRX PS v3.4.1 . Deze versie bevat een leuke uitbreiding om de audio nog verder te optimaliseren. Info audio codec print https://shop.mikroe.com/add-on-boards/audio-voice/audio-codec-proto.

 

  

 

 

 

Zaterdag 28 januari 2017. Redpitaya Vector Netwerk Analyzer. Inmiddels de Funkamateur BX-066 Returnloss bridge gekocht en deze vergeleken met de homemade RLB. Dat was toch verassend de BX-066 blijkt nauwkeuriger te zijn vooral in het hogere frequentiebereik van de Redpitaya. In het VNA programma zijn een een aantal dataexport formaten meegenomen om de meetdate te exporteren naar een programma die de data verwerkt tot funcionele grafieken. Ik heb na even zoeken het programma Zplots in gebruik van AC6LE deze verwerkt de S2P database bestanden in Excel. Hiermee kan meer informatie uit een meting gehaald worden dan uit de plots van de redpitaya VNA.Dit doet Zplots door middel van  berekeningen met gegevens uit de database welke kunnen worden toegevoegd aan de plots. De onderstaande plot is een meting nogmaals aan de Fritzel FB13, op de plot is te zien dat de FB13 op 14 MHz redelijk goed staat maar op 21MHz en 28MHz is dat een ander verhaal.( Plot ingezoomd op 14MHz ).

Funkamateur BX-066

   

Zaterdag 7 januari 2017. Redpitaya Vector Netwerk Analyzer. Na het SDR project ook begonnen om de Redpitaya te gebruiken als Vector Netwerk Analyzer.Hiervoor eerste een Retun Loss Bridge gemaakt. Al snel bleek dat hier enige voorzichtigheid op zijn plaats is wat betreft het toepassen inductievrije weerstanden en een goede symmetrische balun.Natuurlijk is het zo dat deze RLB voor de Redpitaya geschikt hoeft te zijn tot 60MHz. Dat scheelt weer wat aangaande parasitaire capaciteiten, kwaliteit van connectors enz.De resultaten zijn goed te noemen wel moet je voor aanvang van de meting aan de calibratie denken.Ik heb wat connectoren gemaakt om in "open", short en load te kunnen calibreren.De plaatjes met de SWR curves zijn van de Fritzel FB13 en van de 2x 20mtr dipool afgestemd op 80 mtr. Het links onderste plaatje is het schema van de RLB, deze komt van Fred PA4TIM.Maar er zijn meer ontwerpen te gebruiken.

 
   
 

 

   
 

 Weerstanden zijn 50 Ohm SMD en L1 / L2  10w bifilair op ringkern FT50 - 43

Donderdag 10 november 2016. Op de dag van Amateur in Apeldoorn een SDR play RSP1 ontvanger aangeschaft. De SDR play RSP1 is breedband SDR ontvanger die alle frequenties beslaat van 10 kHz tot 2 GHz. De ontvanger is voorzien van 12-bit ADC silicium -technologie met ingebouwde high-performance front-end filters. De bandbreede heeft een spectrum tot 8 MHz. De ontvanger is ondergebracht in een kunststof behuizing van 95 x 80 x 30mm en voorzien van een USB 2.0 ( High speed ) en een SMA antenne aansluiting.De software waarmee gewerkt wordt is SDR Uno, SDR Sharper en HDSDR. Hieronder een afbeelding van SDR uno waarbij de ontvanger is afgestemd op 3604 kHz in LSB.

  

Zondag 2 oktober 2016. De Red Pitaya Update!! Principeschema met de laatste wijzigingen van de Redpitaya als SDR tranceiver.Ook de software heeft verschillende updates ondergaan. Inmiddels al versie OpenHPSDR mRX PS v3.3.9 van (6/15/16).Dit principeschema geeft de globale werking van het SDR systeem weer zoals het is aangesloten. Het is niet zo dat de SDR niet werkt zonder de internetaansluiting. De internetaansluiting wordt gebruikt voor de updates van de Redpitaya en HPSDR tevens voor ander internet verkeer zoals bijvoorbeeld Skype.

 

Vrijdag 11 maart 2016. De Red Pitaya Update!! . Het eindtrapje PA-50 van KN electronics is ook gereed en werkt naar behoren. Momenteel nog even aangesloten op 13,8VDC. Hiermee levert het eindtrapje toch nog zo`n 20 watt op 80,60,40 en 20 mtr.

      

 

 

 
 

Maandag 16 februari 2016. De Red Pitaya Update!! . Na alle positieve geluiden over de RedPitaya heb ik er ook een aangeschaft.Red Pitaya is een open source meetinstrument wat je ook kunt gebruiken als signaal processor voor SDR.De Red Pitaya maakt gebruik van GNU/Linux en kan op verschillende manieren worden geprogrammeerd. Zo kun je gebruikmaken van HDL, C/C++ en diverse scripttalen. De Red Pitaya wordt benaderd d.m.v. een webbrowser. Bij de Red Pitayar Bazaar kun je toepassingen downloaden. Nu is er onder andere al een spectrum analyzer, impedantie analyzer en verschillende scoops te downloaden.De Red Pitaya dient bij mij als vervanging voor andere, veel duurdere meetinstrumenten. De basis van het apparaat is techniek die van Xilinx afkomstig is.Deze Xilinx Zync 7010 SOC heeft onder andere een dual-core ARM Cortex A9-processor aan boord. De processor heeft de beschikking over 512 MB-geheugen. Het besturingssysteem kun je op een MicroSD-kaartje plaatsen.Ook heeft de RP een USB 2.0 en een netwerkaansluiting. Ook zijn er twee seriĆ«le aansluitingen op 500 MBps op basis dezelfde connector als voor SATA wordt gebruikt. Kort om een idiaal project om de winteravonden mee door te komen.Inmiddels werkt de HPSDR, de spectrum analyzer PRO en alle in de RP bazaar aanwezig tools. Nieuw is de kennismaking van de ontwikkelde SDR software voor RP van Uli DF4AIH.Deze App heet Radiobox en is een SDR tool waarmee een gemoduleerde uitgangsignalen gemaakt kunnen worden middels het Weaver principe.

 

 
 

Red Pitaya als LCR analyzer                    Radiobox van DF4AIH

   

 

HPSDR op 5MHz

 
 

Dinsdag 9 december 2015. De 60 meter band. Eindelijk is het dan zover vanaf donderdag 3 december 2016 is het toegestaan voor Nederlandse zendamateurs met een F licentie om op de 60 meter band uit te komen. Het aangewezen frequentie gebied is 5350 kHz - 5450 kHz met een max. vermogen van 100 Watt PEP. Om hierop uit te kunnen komen moest de Johnson Viking antenne tuner worden aangepast om de 2x 20 meter dipool te kunnen afstemmen op de 60 meterband.De aanpassing hield in dat er op de primaire spoel twee aftakking bijgeplaatst moesten worden. Omdat de de bandschakelaar was uitgelegd op 80, 40 20, 15 en 10 meter heb ik de aansluitingen van de 40, 20, en 15 meterband moeten verplaatsen.Voor de 10 meterband was geen plaats meer. Maar deze aansluiting gebruikte ik toch al niet. De eerste QSO`s heb ik met de Drake TR7 gemaakt, deze had al de mogelijkheid om te kunnen zenden op de 60 meterband. Later moest de Kenwood TS590SG nog even geschikt gemaakt worden om op de 60 meter band te kunnen zenden.Dit bleek te kunnen door een draadverbinding te onderbreken.Het meeste werk was het demonteren en monteren van de schroefjes van het onderdeksel. Inmiddels al hele leuke QSO`s gemaakt in USB en CW. De antenne blijkt goed te werken gezien de ontvangen signaal rapporten. 

    
 

 Zaterdag 19 september 2015. Vandaag wat oude verhaaltjes op de ZX download pagina gezet.Mijn bedrage in ZX ronde is best aanzienlijk geworden,zeker wat betreft het aantal onderwerpen vanaf 2008. De verhaaltjes hebben raakvlakken met het zendamateurisme maar hebben ook te maken met mijn QRL. Innovatie hierin heeft na 44 jaar in de branch nog altijd mijn aandacht. Actueel is de transitie naar duurzame energie. Over deze materie wordt in de media veel gepubliceerd, met name over duurzame opwekking door PV cellen en Windturbines.Ik laat me soms kritisch hierover uit en dat hebt U ook kunnen lezen in een aantal artikelen van mij. Maar voor de klimaat verandering is innovatieve technologie nodig om stappen te kunnen maken in alternatieve elektriciteit opwekking maar ook bijvoorbeeld in het opslaan van elektriciteit of het draadloos overbrengen van energie.Misschien wel op de manier zoals Nicolai Tesla dat voor ogen heeft gehad.Wat betreft de vooruitgang in de communicatie technologie zijn er ook grote stappen gemaakt denk aan de ontwikkeling van Software Defined Radio en verdere digitalisering.Toch vinden velen van ons dat we oude technieken die we jaren lang hebben gekoesterd niet moeten vergeten. En daar ben ik er zelf ook een van, de mix maakt dat nostalgie en innovatie gewoon samen kunnen gaan. Dit geldt volgens mij zeker voor zendamateurs, het gaat uiteindelijk om het communiceren en natuurlijk het plezier om zelf actief aan zelfbouw te doen.

 

Dinsdag 5 mei 2015. Vandaag op uitnodiging aanwezig bij het bevrijdingsdag 2015 op de uiterwaarden bij Ophemert. Afgesproken was met de organisatie om verbinding te maken met het bevrijdingsmuseum in Groesbeek.Daar is een zendstation opgesteld zoals dat in WOII gebruikt werd.Operators zijn onder ander Tjerk PA1SBV en Cor PA0AM.Omstreeks half drie is contact gemaakt met PI9NLM het station in Groesbeek met achter de morsesleutel Tjerk.Daar waren heel veel bezoekers aanwezig die de verbinding konden volgen na enige uitleg van de crew. Dat was ook zo op de uiterwaarden in Ophemert.De bezoekers vroegen zich af wat we aan het doen waren met dat gepiep en waarom zoveel moeite ..hi. Nadat we verteld hebben over de communicatie in WOII dat ook voor een groot deel in telegrafie ging begrepen ze onze inspanning. Aanwezig waren onder ander Jaap Schrijver mijn grote hulp uit het dorp, Minto PA3BCA, Jan PA3EGH, Adri PD0AV, Berto PA3HFN en Ron PD3RON. Ondanks wat regenbuien en de wind is het een erg leuke middag geworden.De opgestelde antennes een 2x 20 meter dipool antenne en de Hygain 14 AVQ. Een minpuntje was dat de good old Heatkit SB-102 het begaf maar de Yaesu FT-101E bleek een goed alternatief. De onderstaande foto`s en video zijn gemaakt door Minto PA3BCA...